Hortons Huvudvärk

what-cluster-headaches-feel-likeSjukdomen är relativt sällsynt och kan vara svår att diagnostisera. Det är fler män som drabbas av Hortons huvudvärk än vad det är kvinnor som drabbas. Man beräknar att ca: 1 av 500 personer är drabbad av sjukdomen. Patienterna upplever en stegrande huvudvärk med en fruktansvärd intensitet, vilket kan pågå från 15 minuter upp till en period på 3 timmar. Smärtan är skärande och strålar oftast från ena ögat och in igenom huvudet. Vid Hortons huvudvärk används medicinsk syrgas och ca: 7 av 10 patienter upplever sig hjälpta. Många får en stor lindring av denna enkla behandling.

Ny forskning

Forskare studerar hur och på vilket sätt NO (kvävemonoxid) verkar vara en viktig del i förståelsen av varför vissa människor drabbas av Hortons huvudvärk. Man har genom möss sett ett starkt samband mellan förhöjda NO-nivåer i direkt korrelationen till att Hortons huvudvärk utbryter.

När NO-nivåerna passerar över ett visst tröskelvärde verkar det i sin tur trigga igång Hortons huvudvärk. Ny forskning pekar också mot att Hortons huvudvärk är sammankopplad till att patienterna under anfallen innehar en neurogen inflammation som ger upphov till sjukdomstillståndet.

Bra att veta om medicinska gaser

Medicinska gaser och respiratoriska produkter används på ett flertal olika sätt inom sjukvården och hemsjukvården. På den här sidan finns information om vilka sjukdomar och behandlingar som går att lindra och bota med hjälp av medicinska gaser och respiratoriska produkter.

För att klassificera gaser som medicinska skall de användas inom sjukvården, exempelvis andningsgas och lustgas.

Gaserna är klassade som läkemedel och på det sättet skiljer sig medicinska gaser från övriga gaser. Receptbelagda medicinska gaser har en del föreskrifter och det är viktigt att man som patient läser och följer de skrivna anvisningarna på utrustningen. Oavsett om du som patient använder medicinska gaser i hemmet eller för mobilt bruk bör du vara aktsam om utrustning och flaskor.

  • Hortons huvudvärk
  • Forskning
  • Medicinska gaser
  • Smärta
  • Lindring