1061_inneOm du vill veta mer om vilka typer av medicinsk utrustning som kan användas för att mildra sömnapné och dess symtom, ger denna hemsida bra information.

Människan och sömnen

Sömnen är människans bästa vän. Utan att vara utvilad kommer hunden få allt kortare promenader. Människans näst bästa vän kommer inte vifta lika glatt på svansen eftersom den inte får lika långa promenader som tidigare. Prestationerna på arbetet kommer minska. En aktiv fritid kommer inte på fråga. Den livsviktiga sömnen ger energi, återhämtning och hälsa. Sömnbehoven kan variera, i regel behöver barn långt mer sömn än vuxna och äldre. Människan kommer att behöva sova ca en tredjedel av sitt liv.

Hjärnan och sömnen

Faktum är att hjärnan arbetar på full fart när människan sover. Under sömnen sorterar hjärnan minnen och upplevelser, den reparerar och renar sig från gifter. Sömnen är viktig för en god mental hälsa och faktum är att utan sömn påbörjas en nedbrytningsprocess i hjärnan och man förlorar hjärnceller. Ny forskning från Uppsala Universitet gjord av Christian Benedicts forskningsgrupp visar att sömnbrist kan leda till en ökad risk för fetma, Alzheimers sjukdom och diabetes – om man inte får sina sömnbehov tillfredsställda. Sömnen är en oerhört viktig del av livet. Utan en god nattsömn kommer livskvalitén och den vakna delen av livet uppfattas som tröttande, energilös och håglös.

Drabbad av sömnapné?

Upptäckten av att man har sömnapné görs i regel av en närstående. Oftast är det partnern bredvid dig i sängen som hör snarkningar och efterföljande andningsuppehåll. De närståendes oro gör att man söker vård. Den som är drabbad av sömnapné märker det sällan själv. Riskerna med en obehandlad sömnapné är att vitala organ drabbas av syrebrist och på lång sikt ger det följdsjukdomar inom hjärta kärl, högt blodtryck och i värsta fall stroke. Sömnapné skall tas på allvar och behandlas enligt läkarens ordnationer. Ta hand om dina drömmar och sov gott!