Astma

bohs-breathe-freely1Besvär och sjukdomstillstånd i luftvägarna kan bero på pollen, avgaser, infektioner, rökning eller att man drabbats av en lungsjukdom. Alla känner någon som är drabbad. Är du kanske själv drabbad? Astma är en av Sveriges vanligast folksjukdomar. Statistiken säger att ca: 8-10% av Sveriges befolkning är drabbad av astma. Endast diagnostiserade fall av astma tas med i statistiken vilket gör att mörkertalet kan vara större. Sjukdomen kan vara mer eller mindre svår för den som är drabbad. För en del är det stundtals riktigt besvärligt och arbetsamt att inte kunna andas fritt.

Andas fritt

Försök att dra in luft ur ett smalt sugrör; svårt att andas fritt, är känslan som drabbar de som har besvär av sin astma. En del upplever det som att luften inte räcker till och man kan inte andas normalt. För den berörda individen som är drabbad av svår astma är det en verklig och obehaglig upplevelse och Inget man vill uppleva igen. Andnöd och tilltäppta luftrör är en skrämmande upplevelse. Har man känningar av begynnande kommande astmaanfall ska man alltid ta sin ordinerade medicin av sin läkare i förebyggande syfte.

Vid ett akut astmaanfall

Patienter som tar förebyggande astmamediciner löper en väldigt liten risk att drabbas av ett akut astmaanfall. Om någon i din närhet drabbas av ett akut astmaanfall, gör följande: Försök agera lugnt, sansat och kontrollerat. Personen som är drabbad får inte drabbas av panik då det förvärrar astmaanfallet avsevärt. Lossa åtsittande kläder över midja och bröst. Om andnöden inte ger med sig efter en stund, ring 112.

Behandling av astma

Svårigheten med astma är att symptomen ofta kan variera och diagnosen är därmed inte helt lätt att fastställa. En rätt ställd diagnos ger ofta patienten en bra medicinering. Flertalet märker inte av sin astma. Med rätt behandling påverkar den inte livskvalitén märkbart.

  • Astma
  • Behandling
  • Medicin
  • Symtom
  • Akut